På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.


Medlemskab

Virksomheder, der arbejder indenfor vaskeribranchen og beslægtede brancher, kan blive medlemmer af BVT.
Modelfoto

BVT er som forening medlem af DI Service med henblik på varetagelse af foreningens og medlemmernes erhvervspolitiske og branchemæssige interesser via DI Service. 

Bliv medlem

Din virksomhed kan blive medlem af BVT, hvis du opfylder en række betingelser, der fremgår af vedtægterne:

  • Virksomheden skal drive vaskerivirksomhed eller dertil nært knyttet virksomhed

  • Foreningens vaskerimedlemmer er forpligtet til at være tilsluttet en ordning om tilsyn og kontrol, der er godkendt af bestyrelsen

  • Virksomheden skal være drevet på en velrennomeret måde og må ikke være under rekonstruktion, i en tvangsakkord eller under konkursbehandling

Tilsyn og kontrol

BVT og Teknologisk Institut har i samarbejde udviklet et kvalitets- og miljøkontrolsystem. Læs mere om kontrolordningen i boksen til højre.

Kontakt sekretariatet for flere oplysninger.

Kontingent

Kontingentet for vaskerimedlemmer er fastsat til 0,06 pct. af lønsummen, dog minimum 8.000 kroner per år. De offentlige vaskerier skal betale 30.000 kroner årligt, og leverandører 22.500 kroner årligt. Besluttet på BVT's generalforsamling 20. maj 2017.

Ifølge vedtægterne for BVT fastsættes kontingentet for det følgende kalenderår på den ordinære generalforsamling.

Kontrolordning

Her kan du læse om kvalitets- og miljøkontrolsystemet.

HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM?

Send en anmodning til sekretariatet:

Anne Sofie Wibe
Foreningsansvarlig for BVT

T: 3377 4684
M: aswi@di.dkDanske Vaskerier 1787 København V Tel: 3377 3377 Fax: 3377 3300 E-mail: infobvtdi.dk