På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.


ADV

ADV er en arbejdsgiverforening for de private industrielle vaskerier, herunder renserier og dertil svarende virksomheder.
Modelfoto
Foreningens formål er blandt andet, at: 

  • formidle et kollegialt samarbejde blandt foreningens medlemmer

  • støtte bestræbelserne for tilvejebringelse af den størst mulige ensartethed inden for vaskerierne og dansk industri i øvrigt, særligt ved afgørelsen af alle spørgsmål overfor medarbejderne eller disses organisationer

  • varetage medlemmernes fælles interesser og at yde medlemmerne bistand ved uoverensstemmelser med lønmodtagerne eller deres faglige organisationer

  • støtte og fremme uddannelser indenfor foreningens område

  • deltage i et praktisk og sekretariatsmæssigt arbejde med beslægtede organisationer til at fremme af foreningens mål

ADV har indgået overenskomst med 3F på vaskeriområdet.

Tilsyn og kontrol

Medlemmer af ADV er forpligtet til at være tilsluttet en af bestyrelsen godkendt ordning om tilsyn og kontrol. Dette sikrer en høj standard for vaskeprocesser, resultater, maskiner, hygiejne, arbejdsmiljø og andre faglige kvalifikationer samt påvirkning af ydre miljø. 

Du er velkommen til at kontakte sekretariatschef Lene Horn på mail lehodi.dk eller på telefon 3377 4734, hvis du skulle have spørgsmål vedrørende ovenstående, eller hvis du har brug for råd og vejledning i forbindelse med tolkning af overenskomsten eller indholdet i ansættelseskontrakter mv.

  • Oprettet: 16-11-2009
  • Opdateret: 27-04-2017
  • Kontaktperson:
    Lene Horn


 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


Danske Vaskerier 1787 København V Tel: 3377 3377 Fax: 3377 3300 E-mail: infobvtdi.dk