På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.


Afsluttet revision af BVT’s kontrolordning

BVT har i samarbejde med Teknologisk Institut afsluttet revisionen af kontrolordningen, der nu går under navnet ’Erhvervsvaskeriernes Branchestandard’. Ud over det nye navn er arbejdsmiljøfaktorerne blevet ajourført, og der er sket en række mindre justeringer i kravene. De reviderede krav gælder fra 1. januar 2017.

Ændringer i kontrolordningen
BVT's bestyrelse har igennem længere tid arbejdet med en revision af de tekniske bestemmelser for kontrolordningen. Arbejdet er nu afsluttet, og du kan herunder orientere dig om de reviderede punkter.

Det nye navn ’Erhvervsvaskeriernes Branchestandard’ afspejler, at kontrollen dækker over mere end kvalitet og hygiejne, som var fremhævet ved det tidligere navn. Konkret vil der fremover stå, at kontrollen dækker over hygiejne, kvalitet, miljøfaktorer og arbejdsmiljø på diplomerne.

De reviderede krav i kontrolordningen vil i første omgang blive overført direkte til kontrollen af hospitalsvaskerier. Dog vurderer bestyrelsen, at der er behov for at revidere kontrollen for hospitalsvaskerierne, og bestyrelsen har derfor nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at revidere kontrollen for sygehusvaskerier i løbet af 2017.

Nye krav til arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøfaktorerne i vejledningen er blevet gennemgået og revideret i forhold til de gældende krav hos Arbejdstilsynet. Det er blandt andet blevet tilføjet, at temperaturværdierne i varme perioder om sommeren kan hæves med 2 grader, hvis WBGT (’wet bulp glope temperatur’) generelt ligger under en værdi på 27 i vaskeriet.

Desuden er det tidligere krav om jobrotation for at modvirke ensidigt, gentagende arbejde blevet ændret. Ændringen medfører, at der nu skal være dokumenterede rutiner, som bliver efterlevet i praksis. Herudover omfatter kravet nu også ensidigt, belastende arbejde.

Nye krav til hygiejne
Desuden er enkelte krav til hygiejnefaktorerne blevet præciseret. Det drejer sig bl.a. om håndhygiejnen i indsorteringen, hvor det nu er et krav, at der skal kunne foretages hygiejnisk håndvask og aftørring.

Derudover er formuleringen vedrørende arbejdsbeklædning blevet opstrammet, så der skal skiftes kittel eller forklæde, når indsortering forlades.

Urent tøj skal opbevares forsvarligt i vogne på en sådan måde, at det ikke indebærer arbejdsrisici eller risiko for kontaminering videre ind i produktionen.

Årsrapport bliver sendt til vaskerierne
Vaskerierne vil efter årets udgang få tilsendt årsrapporten fra Teknologisk Instituts samlede kontrolbesøg. Ud over den totale pointsum og point for bakterier vil årsrapporten fremover indeholde pointsummerne for delområderne indsortering, vaskeafdeling, efterbehandling, orden, rengøring, vedligeholdelse, hygiejnefaktorer, arbejdsmiljøfaktorer samt forbrugstal på miljøområdet.

Som hidtil skal vaskerierne årligt indsende forbrugstal for el, olie/gas, vand og kemikalier til Teknologisk Institut.

Fremover vil vaskerierne blive trukket i point, hvis de ikke indsender forbrugstallene. Formålet med denne ændring er at forbedre det statiske sammenligningsgrundlag for vaskerierne, så resultaterne på sigt kan opdeles på de forskellige typer vaskerier og dermed give mere værdi til sammenligningen.

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal give input til ordningen med prøvestykker med henblik på at forbedre ordningen. Dette arbejde forventes afsluttet i løbet af 2017.

Alle vaskerier får tilsendt ’Erhvervsvaskeriernes Branchestandard’ i januar 2017, og den elektroniske udgave kan hentes her.Danske Vaskerier 1787 København V Tel: 3377 3377 Fax: 3377 3300 E-mail: infobvtdi.dk